جلسه علنی شورای شهر تبریز بعد از دو هفته تعطیلی برگزار شد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای؛ صبح امروز جلسه‌ی شورای شهر در ساختمان عمارت شهرداری تبریز برگزار گردید. تمام اعضای شورای شهر تبریز و شهردار تبریز در این جلسه حضور داشتند.